Munkahelyi higienia

Minden társaság felel a vendégei biztonságáért. Különösen azokat a vállalkozásokat kezeli, amelyek bonyolult anyagokkal rendelkeznek a magánvállalkozásban. Az ilyen körülmények között járó emberek egészségét és viselkedését kivételesen a munkáltatónak kell védenie.

Ling Fluent

"A gazdasági miniszter 2010. július 8-i rendelete lényegében a munkahelyi bizalomra és higiéniára vonatkozó minimumkövetelmények, amelyek a munkahelyi robbanásveszélyes légkörben történő könnyű üzemeltetéshez kapcsolódnak" elvárja, hogy a munkáltató dolgozzon ki egy robbanásvédelmi dokumentumot. Csak a vállalatok azt mondják, hogy gyúlékony anyagok, amelyek robbanásveszélyes légkört okozhatnak. Ilyen anyagok lehetnek folyadékok, gázok, valamint finoman eloszlatott szilárd anyagok, azaz porok.

Veszélyes, gyúlékony anyagok felhasználásával, amelyekkel az alkalmazottak érintkezésbe kerülnek, először részt vesznek a potenciálisan robbanásveszélyes helyiségek azonosításában. Ha ezeket már jelezték, akkor a bevezetésben említett miniszteri rendeletet kell használni.

Ez vezet ahhoz, hogy milyen dokumentumokat kell a munkáltatónak elkészítenie. A rendelet 4.4. Pontja kimondja, hogy nagy kockázatértékelést végez, amely ahhoz kapcsolódik, hogy robbanásveszélyes légkört jelentsen a munkahelyi lakásban. Ezt hívják "kockázatértékelés", amely többek között az alábbiakat hozza létre:

a a robbanásveszélyes légkör valószínűsége,b a robbanásveszélyes légkör lehetséges előfordulási ideje,c a gyújtóforrások élettartamának és aktiválásának valószínűsége, például elektrosztatikus kisülés,d a munkáltató által használt berendezések, tartalom és keverékek,míg a közöttük zajló folyamatok kölcsönös kölcsönhatásuk közben,e az esetleges robbanás várható mértéke.

Fontos figyelembe venni a szomszédos szobákat, amelyek bármilyen módon összekapcsolhatók a robbanásveszélyes helyiségek nyílásaival, például szellőztetés útján. Veszély esetén ritkán lesznek kedvesek.

A teljes kockázatértékelés elvégzése után a munkáltató a rendelet 7.1 pontjának kivételével a robbanásvédelmi dokumentum munkáért felel.

A robbanásvédelemről szóló dokumentumnak csak néhány alapvető elemmel kell társulnia, tartalmaznia kell egy listát a dolgokról és a munkáltató nyilatkozatait a kötelezettségeket igénylő személyről. A dokumentum alapelemei a következők: a potenciálisan robbanásveszélyes légkör és a gyújtóforrás felsorolása, a használt robbanásmegelőzési intézkedések ismertetése, a dokumentum frissítésének dátumainak ismerete, a felhasznált éghető anyagok leírása, a robbanás kockázatának felmérése, a lehetséges robbanási forgatókönyvek, valamint az igazoló dokumentumok. A robbanásvédelmi dokumentumnak grafikákat és tárgyrendszereket kell tartalmaznia.

Végül érdemes szakembereket igénybe venni a fent említett dokumentáció megfelelő elkészítéséhez. A típusok létezése és egészsége azonban a legfontosabb, és érdemes garantálni, hogy a kockázatértékeléseket jól elvégezték.